Trinity

Med hjälp av en effektiv informationshantering har vi som mål att kunna mäta värdet av föregående dags produktion. Detta projekt har som syfte att, i ett nära samarbete med Hexagon, nå det målet. Vår kunskap om att driva komplexa byggprojekt kombineras med Hexagons förmåga att utveckla kommersiell mjukvara på ett optimalt sätt, och tillsammans har vi förmågan att utveckla och implementera ett informationsstyrt arbetssätt.

Trinity omfattar arbetssätt och systemstöd för produktionsplanering och knyter ihop modellen med tidplanen och kalkylen.
I april i år, 2021, släpps en för Skanska första komplett och testbar version av produkten. Redan nu startas dock vårt första testprojekt upp; Hamnbanan. Parallellt pågår ett arbete för att hitta fler testprojekt som kan startas under 2021, både hus-, väg- och anläggningsprojekt.
Mjukvaran som utvecklas av Hexagon kommer att vara tillgänglig på marknaden under 2021.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.