Tillsammans

Ett stadsbyggnads- och samverkanskoncept som Skanska startade i samband med stadsflytten i Kiruna. ”Tillsammans” har använts i samband med idégenerering i stadsbyggnadsprocessen för att förflytta fokus från byggnad och kvarter till helhet. Kompletterande kompetenser har nyttjats och samverkat i de sex Tillsammans koncept som hittills genomförts i sex olika kommuner från Kiruna i Norr till Växjö i Söder. Under 2022 kommer stort fokus ligga på den sjunde staden Luleå som står inför en spännande och utmanande stadsutvecklingsfas just nu.

I Tillsammans Luleå har en kreativ process resulterat i ett framåtlutat visionärt förslag på hur Luleå som stad skulle kunna utvecklas för att möta dagens och framtidens behov, som industrins omställning till fossilfritt har en stor inverkan på. Konceptet lanserades i samband med Almedalsveckan 2022.

Idéerna kring Tillsammans Kiruna har realiserats med bygge av nytt hotell

I projektet Tillsammans Järfälla byggs nu infrastruktur och bostäder och det planeras för hotell, kontor och vårdboende.

För projektet Tillsammans Växjö har det pågått ett intensivt arbete om hur framtidens ska utvecklas tillsammans med flera gamla och nya partners för en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats i området Bäckaslöv.

Läs mer här om några av projekten här:

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.