Project Description

Visa alla projekt

Thermal Energy Storage

Skanska TES är ett termiskt batteri som kan balansera energibehovet och kan jämföras med en bank där producenter deponerar sitt överskott av energi och sedan tar ut det vid behov. Skanska TES bygger till mycket stor del på beprövad teknik som har kombinerats på ett unikt sätt.

Läs mer om Skanska TES
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss