Odlingsbarhet i Stadsmiljö

Projektet syftar till att uppnå en hållbar matproduktion vid exploatering av värdefull åkermark och annan mark i Skanskas landbank. Målet är att hitta ett koncept som möjliggör att det går att odla lika mycket när en stadsdel eller område är byggt som det odlas i dagsläget. Anläggningen ska vara en naturlig del i stadsdelen och producera hållbar närproducerad mat.

​Tillsammans med akademin, forskare och experter ska vi genom iterativa processer arbeta fram en lösning som möjliggör fortsatt hållbart byggande och exploatering. Där ett första steg har varit att beräkna hur vi kan ersätta den mängden som odlas på en plats idag och studera en möjlig lösning för att kunna ersätta den produktionen inom samma område på ett mer mark- och resurseffektivt sätt.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.