Klimatdata

Klimatfrågan har fått en given plats på agendan i hela samhällsutvecklingsbranschen: En färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 har tagits fram och klimatkrav blir allt vanligare i upphandlingar av entreprenörer och leverantörer. Därtill införs en ny lag om klimatdeklarationer för byggnadsverk i januari 2022. Hanteringen av klimatpåverkan i hela vår process blir alltmer efterfrågad både internt och av våra beställare.

Programmet Ökad konkurrenskraft genom klimatdata, som består av tre projekt inom Sustainovation, syftar till att ge Skanska förmågan att fånga, följa upp och redovisa klimatdata momentant. Programmet ämnar möjliggöra integrationen av klimatinformation i Skanskas informationsstruktur, för att möta omvärldens ökande krav och förväntningar likväl som Skanskas interna behov av styrning och uppföljning av klimatdata. Denna förmåga är en förutsättning för att nå Skanskas klimatmål.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.