Project Description

Visa alla projekt

Idrottserbjudandet

Sedan 90-talet är Sveriges idrottsanläggningar oförändrade i antal medan befolkningen ökat närmare en och en halv miljon. Städer förtätas och idrotten trängs åt sidan.

Istället för att transportera byggmassor till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept för att återanvända dem till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott. Genom att få in idrottsperspektivet i tidigt skede av stadsplanering/utveckling skapar vi möjligheter för idrottande, för unga och äldre, vilket leder till att folk mår bättre och lever längre.

Läs mer hos Skanska
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss