Idrottserbjudandet

Sedan 90-talet är Sveriges idrottsanläggningar oförändrade i antal medan befolkningen ökat närmare en och en halv miljon. Städer förtätas och idrotten trängs åt sidan. Skanska är nu en drivande part för att ändra den utvecklingen.

Runt om i landet pågår byggprojekt som genererar överskottsmassor. Istället för att transportera massorna till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat koncept för att återanvända dem till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott. Genom att använda massor förlänger vi livscykeln på materialet, tar bort tunga miljöpåverkande transporter och ger barn och ungdomar bättre möjligheter att röra på sig.

I Göteborg har Hisingens motorklubb stöttats genom att vi återanvänt rena massor för att bygga vallar och höja delar av en bana som varit i behov av förbättringar. Nyttjandegraden har nu höjts och föreningens medlemmar har en förbättrad plats att utöva sina idrotter på.

I Norrköping har klassiska Yxbacken fått ett lyft med 60 000 kubik grus, jord och lera. Det var här som slalomlegendaren Pernilla Wiberg tog sina första svängar. Sedan dess har Yxbackens branta sluttningar fostrat många av Norrköpings skidåkare, men backen har länge varit i behov av upprustning. Norrköpings Skidklubb fyllde tidigare ut ojämnheterna med konstsnö. Nu har jordmassor från Trafikverkets järnvägsprojekt Kardonbanan gett backen ett permanent lyft. Genom att fördela jordmassorna och jämna till ytan har den stora backen varit färdig för åk lagom till årets skidsäsong.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.