Project Description

Visa alla projekt

Grön asfalt

Sverige har 8 000 mil belagd väg som ständigt behöver underhållas. Varje år tillverkas det därför cirka 7,5 miljoner ton asfalt. Det är en produktion som påverkar miljön genom hela processen – från utvinning av massor till färdig beläggning.
För att minska vårt klimatavtryck tillverkas Skanskas gröna asfalt i ett verk som använder fossilfritt bränsle, har hög återvinningshalt och innehåller i vissa fall även biobindemedel.

Tre steg mot fossilfrihet

  • Förflyttningen mot hållbar asfalttillverkning sker i tre huvudsakliga steg. Det första är upphettningen i asfaltverken, som kräver stora mängder energi och traditionellt drivs med fossila bränslen. Skanska konverterar efterhand sina drygt 25 svenska asfaltverk till eldning med förnybart bränsle.
    Den andra aspekten är att blanda in allt mer återvunnen vägbeläggning i asfalten för att minska andelen nybrutet bergmaterial och bindemedel. I snitt återvinns runt 20 procent av svensk asfalt idag och Skanskas gröna asfaltprodukter innehåller ända upp till 70 procent returasfalt.
  • Den tredje aspekten har varit en svårknäckt men avgörande nöt: det fossila bindemedlet bitumen som utvinns ur råolja och står för nästan halva asfaltens klimatavtryck. Det är här Skanska har tagit ett avgörande kliv genom att byta ut delar av bitumenen mot fossilfritt bindemedel.

På så sätt skapar vi en asfalt som tar stora steg mot en klimatneutralitet.

Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss