Framtidens ventilation

Vi spenderar alltmer tid inomhus och då i byggnader som kräver ventilation för att skapa rätt förutsättningar för luftutbyte och temperatur. Luften vi ventilerar med i våra tätbefolkade städer innehåller ofta halter av skadliga partiklar och föroreningar. Dessutom är den energi som krävs till ventilation, och uppvärmning, idag en bristvara.

Skanska och Sally R har siktet inställt på framtidens innovativa lösningar där vi skapar bästa möjliga inneklimat och samtidigt minimerar resurser så som energi. Med Sally Rs AI baserade molntjänster kan vi styra hur och när vi mer effektivt ventilerar. Genom att bygga vidare på koldioxidinfångning av inneluften har vi dessutom möjligheten att göra våra byggnader till kolsänkor.

Några fokusområden för samarbetet:

  • Skapa en utökad insikt kring inomhusklimat i Skanskas kommersiella byggnader och ta hjälp av molnbaserad AI för att skapa ett bästa möjliga inneklimat med minskad energiåtgång.
  • Vidareutveckla teknik för koldioxidinfångning för implementation, både små- och storskaligt, i olika delar av byggnader samt på central nivå i ventilationssystemen.
    Samarbetet leds av Henrik Ahnström, innovationsdirektör på Skanska Kommersiell Utveckling Norden och Fredrik Tunberg, VD på Sally R.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.