Framtidens solbyggnader

Innovationssamarbete för morgondagens solenergifastigheter. Vi upplever en tid där energi har blivit en bristvara, klimatförändringarna blir alltmer alarmerande och elpriserna rusar. För att skapa framtidens energilösningar för fastighetsbranschen ser Skanska och Soltech tydligt att vägen framåt behöver innehålla två saker. Innovation och samverkan.

Med siktet på framtidens byggnadsintegrerade energilösningar har därför Soltech och Skanska Kommersiell Utveckling i Norden inlett ett innovationssamarbete. Målet är att gjuta samman båda parters spetskompetens för att skapa morgondagens fastigheter där byggnadsintegrerad solenergi, smarta system för lagring och användning av energin tillsammans skapar framtidens energi-intelligenta fastigheter.

Några fokusområden för samarbetet:

  • Hitta nya ytor och användarområden för byggnadsintegrerade solcellslösningar som ersätter traditionellt byggmaterial.
  • Kombinera med smarta system som lagrar energin och skär bort effekttoppar som belastar nätet, både lokalt och med möjlighet att integrera i större system.
  • Hitta nya sätt att koppla ihop energilösningar och smarta system i fastigheter, så som system för sensorer och ventilation.

Samarbetet leds av Henrik Ahnström, innovationsdirektör på Skanska Kommersiell Utveckling Norden och Anna Svensson, innovationschef på Soltech.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.