Electric Site

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric Site medför. Målet med projektet som drivs av Volvo och Skanska är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt genom att elektrifiera och automatisera bergbrytning – en av de tyngsta processerna i samhällsbyggnad.

Samarbetet bottnar i att Volvo och Skanska har liknande värderingar och syn på långsiktig hållbarhet. Som ledande företag i våra branscher har vi också ett ansvar för att driva den hållbara utvecklingen framåt. Projektet förväntas även leda till en högre operationell effektivitet i Skanskas anläggningar.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.