Droneport

Olika typer av hållbara och innovativa mobilitetslösningar blir allt viktigare i stadsplanering – det vi utvecklar och bygger idag kommer stå kvar och användas långt in i framtiden. Därför är det viktigt att tänka framåt och planera för den teknikutveckling vi står inför. Därför driver nu Skanska projektet Droneport för att titta på hur smart stadsplanering kan möjliggöra för drönartransporter – av både varor och människor.

På ett nytt industriområde i Skellefteå, Hammarängen, skall Skanska exploatera gator, infrastruktur och förbereda industritomter åt Skellefteå kommun. Här har idén om en Droneport och för drönare som transporterar gods framkommit, sk logistikdrönare. I Skellefteå finns även planer på att införa en eVTOL-sträcka för persontransporter mellan Skellefteå Airport och Northvolt. Skellefteå ligger i framkant vad gäller stadsutveckling för framtiden vilket ger en stor potential att detta kan bli platsen där detta förverkligas.

Under 2022 genomför Skanska genom Sustainovation en förstudie för att undersöka en drönarplattforms möjligheter och dess design – tillsammans med Skellefteå Airport, HL Insight, Skellefteå Kommun, och Urban Airports från UK.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.