Digital Futures

Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som utforskar och utvecklar digital teknik av stor samhällelig betydelse. Det inrättades gemensamt 2020 av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden, baserat på betydande långsiktigt stöd till ett strategiskt forskningsområde från den svenska regeringen. Digital Futures vision är att forma ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation.


Hjärtat i Digital Futures är dess fysiska mötesrum i arkitekturhögskolans lokaler vid KTH, där doktorander, fakulteter, postdoktorer, gästforskare och industri kan mötas. Mötesutrymmet är inte bara fysiskt: toppmodern digital utrustning möjliggör en blandad digital/fysisk iterativ miljö där möten, seminarier och andra evenemang även hålls på distans.


I april 2022 gick Skanska med som en industripartner i Digital Futures. I oktober 2022 arrangerade Digital Futures konferensen Digitalize in Stockholm 2022. Skanska deltog med ett pass på temat Smart Construction där panelen reflekterade kring nuvarande trender och stigande behov inom området, från både samhället och projektbeställare.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.