Project Description

Visa alla projekt

Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett samarbete mellan offentlig sektor, industri och akademi. Med utgångspunkt i det offentligas behov är syftet att skapa innovativa och hållbara lösningar som industriellt kan skalas upp och bidra också utanför Stockholmsregionen. DDS-parternas målsättning är att skapa en innovativ marknad driven av offentlig sektors utmaningar, där man i Stockholm lyckas attrahera världsledande kompetens från det offentliga, akademi och näringsliv.

digitaldemostockholm.com
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss