Project Description

Visa alla projekt

Crossways Växjö

Crossways Växjö är en ny central klimatsmart plats som möjliggör för människor, företag och myndigheter att mötas, utbyta kunskaper, gemensamt skapa hållbara lösningar, utvecklas och växa in i framtiden. Kvarteret är startskottet för utvecklingen inom stadsdelen Bäckaslöv där Växjö kommun även bland annat planerar för ca 1000 bostäder & en grundskola.

Under 2020 genomfördes en dialog med näringsliv, akademi, det offentliga samt Växjös medborgare med syftet att skapa unika och hållbara lösningar för Crossways Växjö med fokus på FNs globala mål. Syftet är att skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats. Samtalsunderlaget användes som plattform till en fördjupande workshopsserie med engagerade aktörer för att skapa en samsyn kring staden Växjös viktiga förutsättningar idag, en vision av framtiden och hur vi kan nå dit med hjälp av samarbete & innovationer inom Crossways Växjö.

www.crosswaysvaxjo.se
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss