Crossways Växjö

Crossways Växjö är en ny central klimatsmart plats som möjliggör för människor, företag och myndigheter att mötas, utbyta kunskaper, gemensamt skapa hållbara lösningar, utvecklas och växa in i framtiden. Kvarteret är startskottet för utvecklingen inom stadsdelen Bäckaslöv där Växjö kommun även bland annat planerar för ca 1000 bostäder & en grundskola.

Under 2020 genomfördes en dialog med näringsliv, akademi, det offentliga samt Växjös medborgare med syftet att skapa unika och hållbara lösningar för Crossways Växjö med fokus på FNs globala mål. Syftet är att skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats. Samtalsunderlaget användes som plattform till en fördjupande workshopsserie med engagerade aktörer för att skapa en samsyn kring staden Växjös viktiga förutsättningar idag, en vision av framtiden och hur vi kan nå dit med hjälp av samarbete & innovationer inom Crossways Växjö.

Under 2022 fördjupas samarbetet ytterligare med energifrågan i fokus. Energimyndigheten har beviljat drygt en miljon kronor till projektet för att undersöka hur bostadskvarteret Bäckaslöv kan skapa ett förnybart energisystem genom att producera mer förnybar primärenergi än vad det förbrukar, samtidigt som behovet av effekt från elnätet minimeras. Läs mer om samarbetet >

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.