Byggautomation

Byggautomation är ett delvis Vinnova-finansierat projekt där vi utvecklar en teknik för att kunna automatisera armeringsprocessen med input från en 3D CAD modell till fysiskt genomförd armering via robotar. Projektets fokus under 2022 och framåt är att kommersialisera denna idé i ett aktivt partnerskap med svensk industri och framstående forskningsmiljö tillsammans med ABB, Husqvarna, Robotdalen och Solving Robotics.

Resultatet av projektet syftar till att möjliggöra en mer effektiv produktion genom automatiserad armering på byggarbetsplatser. Automatiseringen leder även till en väsentligt förbättrad produktion av ett traditionellt, manuellt och tungt arbete. Vi ser också fördelar kopplat till miljö då skrymmande transporter kan minimeras.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.