Borrningsrobot

Projektet syftar till att långtidsutvärdera en borrningsrobot för snabbare installationer och bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Roboten, som är en BIM-styrd ”Hilti Jaibot” besöker projekt Nya vårdbyggnaden Malmö och CityGate i Göteborg där den borrar hål för infästning av installationer såsom el, ventilation, sprinkler och VS.

Med roboten undviks arbetsmoment över axelhöjd vilket gör att förslitningsskador minskar och axlarna besparas. Det sitter även en dammsugare vid borren som minskar dammpartiklar i luften och skapar en tystare arbetsmiljö. Dessutom arbetar roboten ungefär 3-4 gånger mer effektivt än om man skulle utföra arbetet manuellt.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.