Biokol

Sverige, Skanska och många av våra kunder har som mål att bli klimatneutrala till år 2045. Vi jobbar med många olika lösningar för att närma oss målet. Ett exempel är att fasa ut fossila bränslen, ett annat är att minska transportera och ett tredje, att bygga energieffektiva och gröna bostäder.

För att vi ska kunna nå målet om klimatneutralitet krävs också åtgärder som fångar och förvarar koldioxid. Det kan vi göra genom att cirkulera material som blivit över från våra byggprojekt och producera en ny produkt av resterna, nämligen biokol. På så sätt sluter vi kretsloppet med det avfall vi själva producerar.

Biokol har dessutom en fantastisk sekundär effekt på klimatet då det håller vatten och näringsämnen kvar i åkrar, renar förorenad jord och vatten och kan fungera som till exempel översvämningsskydd i urbana miljöer och planteringar.

I april 2022 levereras Skanskas första biokolspanna som planeras producera biokol av restmaterial från projekt i norra Sverige till sommaren.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.