Project Description

Visa alla projekt

Biokol

Sverige, Skanska och många av våra kunder har som mål att bli klimatneutrala till år 2045. Vi jobbar med många olika lösningar för att närma oss målet. Ett exempel är att fasa ut fossila bränslen, ett annat är att minska transportera och ett tredje, att bygga energieffektiva och gröna bostäder. För att vi ska kunna nå målet om klimatneutralitet krävs också åtgärder som fångar och förvarar koldioxid. Det kan vi göra genom att cirkulera material som blivit över från våra byggprojekt och producera en ny produkt av resterna. Vi sluter kretsloppet med det avfall vi själva producerar, nämligen biokol.

Biokol har en fantastisk sekundär effekt på klimatet då det håller vatten och näringsämnen kvar i åkrar, renar förorenad jord och vatten och kan fungera som till exempel översvämningsskydd i urbana miljöer och planteringar. Under 2021 kommer vi att se effekterna av detta hållbarhetsinitiativ i ett av Skanskas pilotprojekt. Håll utkik.

Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss