Project Description

Visa alla projekt

Armeringsrobot

Armeringsroboten är en mobil robot som kan automatisera armeringsprocessen för i första hand armeringskorgar, vilket normalt görs manuellt idag. Armeringsroboten möjliggör effektivare produktion genom automatiserad armering på bygget vilket ger tids- och kostnadsbesparingar. En annan viktig vinst är bättre arbetsmiljö eftersom belastningen på yrkesarbetare kan minska.

Fram till idag har en 3D modell för simulering och demonstrator för att påvisa teknisk genomförbarhet tagits fram och armeringsroboten är en del av en upphandling för Mälarbanan i Sundbyberg.

Läs mer hos Skanska
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss