Project Description

Visa alla projekt

ABC-Staden 4.0

ABC-Staden 4.0 är ett branschöverskridande koncept för framtidens stadsutveckling som lyfter fram att människans behov måste styra stadsutvecklingen och bostadsbyggandet redan från start måste integreras med kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner.

Konceptet fungerar som en plattform för dialog mellan näringsliv, politiken och det offentliga kring hur vi utifrån FNs globala hållbarhetsmål tillsammans kan utveckla våra städer och samhällen på ett innovativt och framtidsinriktat sätt.

activitybasedcity.se
Bilder & Video

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Kontakta oss