Sustainovation with Skanska and partners

Sustainovation är precis som det låter. Utveckling och innovation för hållbarhet. Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Sustainovation är Skanska Sveriges sätt att arbeta med innovation och utveckling – för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle och en grönare morgondag.

För att nå våra hållbarhetsmål måste vi öka vår förmåga att göra saker annorlunda, därför är både utveckling och innovation viktigt. Det handlar om att både bli bättre på det vi redan gör – utveckling – men även se till att vi gör rätt saker för framtiden som vi inte gör idag – innovation.

För att lyckas med detta krävs nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan. Externa perspektiv blir en nyckel – därför startar vi allt fler innovationsprojekt tillsammans med andra och har inkluderat externa medlemmar i vårat innovationsråd.

Externa medlemmar i Skanskas innovationsråd

Sustainocast är Sustainovations egen video-podd där möten mellan tongivande personer med olika bakgrunder och erfarenheter skapar synergier och intressant dialog om utveckling, innovation och hållbarhet för framtiden.

Sustainocast #3 med Sofie Lindblom och Lars Ydreskog

Sustainovation är vårt sätt att skapa innovation och utveckling för att möta dagens utmaningar med hållbara lösningar.

Skiljer sig innovation mellan det superdigitala och det traditionellt fysiska? Eller är det samma mekanismer som måste till för att framsteg ska ske? I detta avsnitt av Sustainocast möter vi Sofie Lindblom, f.d. innovationschef på Spotify, och Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB. Det blir ett samtal om vilka personer som behövs och vilka krafter som krävs för att nydanande förändring ska ske – på riktigt.

Tidigare Sustainocasts

Sustainovation är vårt sätt att skapa innovation och utveckling för att möta dagens utmaningar med hållbara lösningar. I det första avsnittet av Sustainocast möter Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige och Anna Serner, VD Filminstitutet varandra i en dialog om att våga förändra och att uppnå innovation.

Anna berättar om sitt förändringsarbete inom Filminstitutet och vikten av att skapa ”perspektivtäthet”. Gunnar delar med sig av Skanskas klimatomställning och balansen mellan att arbeta kreativt och strukturerat. Samtalet leder också in på initiativet Sustainovation. Hur det gränsöverskridande samarbetet skapar värdefull utveckling och varför fler borde ta efter.

Sustainovation är vårt sätt att skapa innovation och utveckling för att möta dagens utmaningar med hållbara lösningar.

Vårt senaste avsnitt av Sustainocast är en dialog mellan den tidigare idrottsstjärnan Carolina Klüft och den prisbelönta arkitekten Thomas Sandell. Det är ett samtal om hur arkitektur och idrott kan bidra till mer hållbara och innovativa samhällen.

Våra innovations- och utvecklingsinitiativ

Här presenteras ett urval av pågående projekt.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Dessa partners har deltagit i några av ovanstående innovations- och utvecklingsinitiativ: