Sustainovation with Skanska and partners

Sustainovation är precis som det låter. Utveckling och innovation för hållbarhet. Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Sustainovation är Skanska Sveriges sätt att arbeta med innovation och utveckling – för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle och en grönare morgondag.

För att nå våra hållbarhetsmål måste vi öka vår förmåga att göra saker annorlunda, därför är både utveckling och innovation viktigt. Det handlar om att både bli bättre på det vi redan gör – utveckling – men även se till att vi gör rätt saker för framtiden som vi inte gör idag – innovation.

För att lyckas med detta krävs nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan. Externa perspektiv blir en nyckel – därför startar vi allt fler innovationsprojekt tillsammans med andra och har inkluderat externa medlemmar i vårat innovationsråd.

Externa medlemmar i Skanskas innovationsråd

Våra innovations- och utvecklingsinitiativ

Här presenteras ett urval av pågående projekt.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.

Dessa partners har deltagit i några av ovanstående innovations- och utvecklingsinitiativ: